Laboral


Assessorament Laboral

Per atendre convenientment a tots els nostres clients, tant professionals com empresaris,i orientar-los a l'hora d'efectuar les seves gestions laborals, disposem dels serveis següents:


Confecció i liquidació mensual de seguretat social i autònoms
Confecció de nòmines
Altes i baixes de treballadors
Formalització i renovació de contractes de treball
Declaracions d'irpf i resum anualJubilacionsInvalideses
Acomiadaments, actes de conciliació i compareixences al jutjat social
Inspeccions de treball i seguretat social
Càlcul de quitancesPermisos de treball

La nostra oferta s'anirà ampliant d'acord a les necessitats dels nostres clients i en funció de llur utilització.