Jurídica Civil - Mercantil


Assessorament Jurídic-Mercantil

 • Dret civil i mercantil.
 • Arrendaments d’immobles.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Constitució  Societats.
 • Confecció i revisió de contractes mercantils.
 • Propietat Industrial.

En el camp de la Propietat Industrial compten amb una dilatada experiència en aquest àmbit, posem a la teva disposició assessorament i tramitació sobre les següents modalitats  de la Propietat Industrial:
 1. Marques
 2. Models d’utilitat.
 3. Investigacions.
 4. Models industrials.
 5. Dibuixos Industrials.
 6. Nom Comercial.
 7. Rètol d’ Establiment
Registres de Bases de dades.

La legislació actual  regula l’emmagatzemament i utilització de les dades de caràcter personal i imposa la obligació de comunicar i registrar les bases de dades que contenen aquest tipus de informació, així com d’establir una serie de mecanismes de seguretat per tal de protegir-les. Posem a la seva disposició la possibilitat d’assessorar-lo en la  legalització la seva base de dades.